Sponsorzy

Ochrona plonu

Generali Agro, znane wcześniej jako Concordia Ubezpieczenia, ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dbaniu o bezpieczeństwo ubezpieczeniowe upraw rolnych. Ubezpieczenie upraw borówki wysokiej od gradobicia to wyspecjalizowany produkt ubezpieczeniowy dla plantatorów borówki. Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej już od fazy kwitnienia to zabezpieczenie od szkód spowodowanych gradem od najbardziej newralgicznej dla uprawy fazy BBCH.

Czytaj więcej