Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM
SERWISU konferencjaborowkowa.pl

 

Organizator

Sprzedaż biletów na konferencję prowadzi organizator Międzynarodowej Konferencji Borówkowej, firma:

Hortus Media Sp. z o.o.

Ul. Czerwieńskiego 3a/17,

31-319 Kraków

NIP 9452158017

REGON: 121519211

biuro@jagodnik.pl

(określany dalej jako HM)

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletów online.
 2. Ceny jednostkowe Biletów podawane są w polskich złotych oraz Euro i są cenami brutto. Cena obejmująca inne ewentualne koszty zamawianego Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamawiający składając zamówienie, wyrażają zgodę aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów online za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.konferencjaborowkowa.pl
 2. Zamawiający, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera z HM umowę świadczenia usługi w zakresie usługi związanej z wydarzeniami.
 3. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Zamawiający będzie poproszony o podanie danych osobowych Zamawiającego oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez HM na zasadach określonych w punkcie Polityka Prywatności.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mail.

Zwroty

 1. Zakupione przez Zamawiającego Bilety nie podlegają wymianie na inne wydarzenie organizowane przez HM.
 2. Zwrot Biletów na wydarzenie on-line nie jest możliwy.

Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

 1. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Zamawiającego według chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia na zakup tego Biletu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.
 3. Bilety na wydarzenia organizowane przez HM dostarczane są Zamawiającemu drogą elektroniczną bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony bilet i podlegają weryfikacji poprzez indywidulanego kodu podczas wejścia na wydarzenie, przed jego rozpoczęciem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dostarczenia biletu na skutek błędu lub podanie niepoprawnego  adresu e-mail przez Zamawiającego, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.

Formy płatności

 1. Dostępne sposoby płatności: szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis DotPay), tradycyjny przelew bankowy, karta płatnicza (obsługiwana przez serwis DotPay lub PayPall).
 2. Sklep online nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze”.

VIII. Reklamacje

Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres konferencje@jagodnik.pl. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Zamawiającemu równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

 1. HM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2021 r.