Organizator

#Razem Do Celu

Rozwój gospodarstw, budowanie strategii, nowe technologie uprawy, podążanie za potrzebami borówkowego rynku … z tym wszystkim kojarzy się Międzynarodowa Konferencja Borówkowa. Realizacja tego wydarzenia w Polsce, pozwala na umocnienie naszej pozycji jako dostawcy borówek na europejskie rynki.

Borówka to owoc globalny, produkowany na całym świecie, na 7 kontynentach. Dostępny jest dla konsumentów przez 12 miesięcy w roku, produkowany w rożnych technologiach i różnych strefach klimatycznych. Nowe technologie przechowywania i dystrybucji pozwalają na sprawny transport owoców nawet na bardzo odległe rynki i rozwijanie handlu międzykontynentalnego.  By uczestniczyć w tym globalnym rynku bardzo ważna wiedza o tym co się dzieje w innych krajach, jakie trendy panują w handlu i czego oczekiwać w przyszłości. Poznaniu tych zasad służy właśnie Międzynarodowa Konferencja Borówkowa.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Borówkowej jest firma Hortus Media Sp. z o.o., wydawca portali jagodnik.pl i warzywapolowe.pl, oraz współwydawca czasopisma JAGODNIK.

Podejmujemy wiele innowacyjnych działań pozwalających na propagowanie nowoczesnych metod uprawy, rozwój gospodarstw jak również dostęp do nowych rynków zbytu. Organizowane spotkanie plenerowe jak również duże międzynarodowe konferencje mają służyć nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również, lub przede wszystkim, pozyskiwaniu nowych kontaktów dzięki którym można prowadzać biznes efektywniej, skuteczniej i łatwiej.

Kim jesteśmy? Co robimy?

Razem do Celu! To nasze motto zgodnie z którym realizujemy wiele innowacyjnych projektów. Międzynarodowa Konferencja Borówkowa realizowana w tym roku już po raz IX szybko pokazała jak ważna w rozwoju borówkowego biznesu jest dostęp do aktualnej wiedzy i informacji związanych z bieżącą produkcją roślin jagodowych. W wydarzeniu tym co roku uczestniczy 800-950 osób.

W 2020 roku rozpoczęliśmy projekt Borówkowe Factory. Podstawowym jego celem jest pozyskanie najnowszej wiedzy o uprawie borówki i jej upowszechnianie. Założyliśmy doświadczalno-wdrożeniową plantację borówki na której w chwili obecnej testowane jest 14 odmian. Sprawdzamy różne technologie uprawy, porównujemy plony, jakość owoców, prowadzimy wdrożenia w zakresie nowych środków ochrony i nawozów.  W tym wszystkim wspiera nas doświadczony zespół Horti Team, kierowany przez dr. Pawła Krawca. To innowacyjny projekt na skale Europy i świata ukierunkowany na potrzeby producentów i mający stanowić źródło praktycznej wiedzy o uprawie borówki.

#Razem Do Celu

Naszym celem jest przekazywanie informacji, które są niezbędnym narzędziem do funkcjonowania ogrodniczego biznesu. Poprzez wielokierunkowe działania stworzyliśmy system, który pozwala producentom owoców i warzyw działać skutecznie i osiągać założone cele.

Dziś wiedza i doświadczenie mogą być kluczem do sukcesu w produkcji owoców jagodowych. Oferujemy ją zarówno poprzez bieżące informacje na portalu jagodnik.pl, fachowa wiedzę tworzoną w gronie najlepszych ekspertów z kraju i za granicy na łamach czasopisma JAGODNIK oraz podczas bezpośrednich spotkań. Wielu plantatorów z tej wiedzy korzysta na bieżąco, a o korzyściach jakie z tego wynikają świadczy ich rozwój i wygląd gospodarstw jakie co roku odwiedzamy. To jest dla nas największa satysfakcja i radość zarazem, że dzięki naszej pracy tak wiele firm i gospodarstw może się dalej rozwijać. To nas umacnia i przekonuje w tym, że Razem Tworzymy Jagodową Przyszłość!

#Razem Tworzymy Jagodą Przyszłość