X Międzynarodowa Konferencja Borówkowa w liczbach

Tegoroczna jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Borówkowa odbywał się w bardzo trudnym czasie. W tym okresie trwał już konflikt militarny Rosja-Ukraina, jak też ciągle utrzymywał się stan pandemii Covid -19. To miało wpływ na niższą względem poprzednich edycji frekwencję na Konferencji stacjonarnej, mimo wszystko udało się pozyskać duże grono odbiorców on-line. To pokazuje że Międzynarodowa Konferencja Borówkowa utrzymuje swój prestiż jeśli chodzi o branżowe wydarzenia w skali globalnej.

 

Ponad 300 osób na konferencji w Mazurkasie

Formuła stacjonarna to nie tylko możliwość uczestnictwa w wykładach na żywo, ale przede wszystkich różnorakich kontaktów B2B. W tym roku można było spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami przeszło 50 firm działających w branży borówkowej. W kuluarach toczyły się ważne rozmowy miedzy plantatorami, dyskusje na tematy prelekcji i wymiana doświadczeń. To jest ogromna wartość dla plantatorów działających w tym samym biznesie. Ogółem w konferencji stacjonarnej odbywającej się w Hotelu Mazurkas wzięło udział przeszło 300 uczestników. Wśród atrakcji niewątpliwie dobrze odebrana wieczorna kolacja, będąca dodatkową okazją do integracji środowiska borówkowego.

Formuła on-line i przeszło 600 odbiorców

Formuła on-line otwiera ogromne możliwości docierania z informacjami z borówkowego rynku do uczestników z całego niemal świata. Tak było i w tym roku. Transmisje wykładów na żywo śledziło blisko 300 osób, a ogółem transmisje wykładów obejrzało 610 osób, reprezentujących 37 krajów świata. Połowa uczestników stanowili Polacy, a pozostałą część odbiorcy z Europy oraz innych kontynentów świata. W ten sposób Międzynarodowa Konferencja Borówkowa pokazała po raz kolejny iż jest oknem na cały świat dla wszystkich uczestników borówkowego rynku.

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji i zapraszamy na kolejne wydarzenia, w tym również te związane z obecnie realizowanym obecnie projektem Borówkowe Factory – więcej informacji na stronie jagodnik.pl/