Wykładowcy

Fitopatolog i biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, pracownik Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Prowadzi badania nad chorobami roślin sadowniczych, ozdobnych i warzywnych, głównie w zakresie diagnostyki chorób bakteryjnych oraz bioróżnorodności patogenów i określenia ich stanowiska systematycznego. Za osiągnięcia naukowe została wyróżniona licznymi nagrodami, m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka, Dyrektora macierzystego Instytutu oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych oraz doniesień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Wykładowcy

Prowadzi prace badawcze z zakresu ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami, obejmujące głównie: hodowlę, monitoring fitofagów i ich wrogów naturalnych, tworzenie i udoskonalanie pułapek, optymalizację i minimalizację stosowania pestycydów, tworzenie/udoskonalanie programów ochrony roślin sadowniczych, poszukiwanie substancji odstraszających szkodniki od owoców oraz interakcję pomiędzy rośliną a szkodnikiem. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz spotkaniach sadowniczych, a także wielu artykułów popularno-naukowych.

 

Wykładowcy

Prof. dr hab. Joanna Puławska jest kierownikiem Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Zajmuje się przede wszystkim chorobami roślin ogrodniczych, detekcją i identyfikacją patogenów, ich genetyką, zróżnicowaniem, a także możliwościami ochrony roślin przed chorobami z zastosowaniem i integracją różnych metod.