Rynek borówki. Wyzwania dla branży  

Produkcja borówki na całym świecie cały czas rośnie. Według prognoz International Blueberry Orgnization w 2030 roku cała branża wzrośnie z 2 mln ton rocznie do 3 mln ton borówek zbieranych na całym świecie. Czy w tym czasie borówki staną najbardziej lubianym owocem na całym świecie? To będzie wyzwanie dla całej branży.

Borówki przez 365 dni w roku

Obserwując jak rozwija się rynek borówki na świecie (gatunek ten uprawiany jest już na wszystkich 7 kontynentach świata) widać rosnącą podaż tych owoców ale tez postępujące zmiany w zakresie jakości.  Wszystko wskazuje na to, że jakość borówek będzie coraz lepsza (m.in. za sprawą nowych odmian) i to jest pozytywne. Klient powinien mieć zapewnioną stała jakość owoców przez 52 tygodnie w roku. Klienci są bardziej świadomi, kupują owoce ze zwróceniem uwagi skąd pochodzą, jak były produkowane. Dlatego tak istotne staje się budowanie lokalnego rynku zbytu na owoce. Patrzenie na borówki jako owoce tylko eksportowe, często jest błędne. W wielu krajach jak np. Holandia, Niemcy, Wielka Brytania świadomość nabywania produktów lokalnego pochodzenia (często mimo wyższej ceny) staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym.

Na rynku pojawiać się będzie dużo nowych odmian borówki. Ważne by dobrać takie, które są dopasowane do lokalnych warunków

W 2030 roku wolumen światowej produkcji borówki może osiągną lub przekroczyć 3 mln ton. To będzie wymuszało konieczność budowania coraz większego popytu na owoce – mówił Cort Brazelton podczas ostatniego szczytu International Blueberry Organization w Polsce. Musimy sprawić żeby owoce borówki ulubionym owocem. By to się udało  borówki muszą mieć wysoka jakość przez 365 dni w roku. Musimy wszyscy postarać się o to by konsument nie doznała rozczarowania kupując i konsumując borówki.

Trendy w hodowli nowych odmian.

Oprócz samej jędrności owoców borówki ważną cechą jest obecnie podatność na obicia. Coraz więcej owoców borówki zbierane jest (i z pewnością będzie w kolejnych latach) kombajnowo, a później sortowane na liniach sortujących. To naraża je na szereg uszkodzeń podskórnych. Tworzą się wtedy na owocach siniaki. W ocenie nowych odmian konieczna staje się weryfikacja owoców pod względem podatności na takie uszkodzenia. Należy się spodziewać ze w najbliższym czasie pojawi się na rynku wiele nowych odmian borówki, często bardzo podobnych do siebie. Kluczowe jest by przed posadzeniem takiej nowej odmiany sprawdzić jak się ona sprawdza w konkretnej lokalizacji (warunkach mikroklimatu).

Nowe odmiany borówki powinny dobrze znosić mechaniczne sortowanie

Jak borówki postrzegają konsumenci?

Konieczne jest globalne kreowanie percepcji postrzegania przez konsumentów borówek jako owoców o szczególnych walorach zdrowotnych. Badania konsumencie prowadzone w USA pokazały, że mężczyźni i rodziny gdzie w domu są dzieci najchętniej sięgają po borówki i kupują je regularnie. To jest bardzo ważna informacja, bo pokazuje jak należy promować borówki, w jaką grupę odbiorców celować. Jest wiele argumentów prozdrowotnych które mogą nam pomóc w promowaniu owoców borówki.

Wśród barier które wymieniają konsumenci to zmienność jakościowa borówek podczas kolejnych zakupów i cena. Borówka w puli wszystkich owoców które są najchętniej spożywane ma jeszcze wielu rywali do pokonania. Na liście top owoców są póki co pomarańcze, mango, truskawki. Dlatego niezbędne są cały czas działania promujące borówkę.  W Stanach Zjednoczonych kreowana jest  percepcja właściwości zdrowotnych jakie niesie ze sobą spożywanie borówek. Borówka dla zdrowia mentalnego, borówka dla serca, borówka dla dobrego samopoczucia. Warto sięgnąć po borówki i szeroko się uśmiechnąć – to slogan jednej z reklam promujących spożywanie borówek w USA.

Rozmiar opakowań jest szczególny dla poszczególnych rynków. W USA standardem są opakowania 250 i 500 g, a okresach dużej podaży (niższych cen) opakowania mieszczące 1 kg owoców. Amerykanie lubią wszystko to co duże. Gdy są stabilne dostawy owoców, opakowanie nie jest takie ważne.

Niech borówki staną się ulubionym superowocem na świecie – takie powinien być cel wszystkich uczestników borówkowego rynku – stwierdza Dominika Kozarzewska, prezeska grupy Polskie Jagody.  

Ograniczenia klimatyczne

Uprawy wielu gatunków w tym borówek w regionach tradycyjnych podlegają różnym zmianom klimatycznym. Doskonale to pokazał sezon 2023 i wpływ El Nino na produkcję borówek w Peru. W wielu regionach poważnym zagrożenie staje się deficyt wody. Borykają się z tym już farmerzy w Hiszpanii, Kalifornii czy Portugalii. Takich wyzwań  dla produkcji jest znacznie więcej, kurczą się zasoby ziemi pod uprawę, dostępność do substratów jest coraz mniejsza. Branża się musi zmierzyć z aspektami środowiskowymi związanymi z ograniczeniami w zużyciem plastiku, śladem węglowym, oszczędnym  gospodarowaniem wodą czy zużyciem nawozów (recykling). To wszystko wymusza wprowadzenie zmian w zakresie technologii uprawy, przy jednoczesnym dążeniu do jak najwyższych plonów i jak najlepszej jakości owoców.

Okazją do dyskusji na temat przyszłości borówkowego rynku będzie Międzynarodowa Konferencja Borówkowa, zaplanowana na 7-8 marca 2024, w Polsce w Ożarowie Mazowieckim. Agenda