Prof. dr hab. Joanna Puławska, Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, Polska

Prof. dr hab. Joanna Puławska jest kierownikiem Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Zajmuje się przede wszystkim chorobami roślin ogrodniczych, detekcją i identyfikacją patogenów, ich genetyką, zróżnicowaniem, a także możliwościami ochrony roślin przed chorobami z zastosowaniem i integracją różnych metod.