Największa na świecie

Taka jest odbywająca się w Polsce Międzynarodowa Konferencja Borówkowa. TO PRAWDA! Sprawdziliśmy inne tego typu wydarzenia. Na polskich Konferencjach bywało nawet 900 uczestników z całego świata. W trakcie tych wydarzeń pojawiały się informacje, które miały duży wpływ na rozwój upraw borówki w Europie, kształtowanie się rynku i szybkie wdrażanie na plantacje nowych technologii. Dzięki formule online zapoczątkowanej w 2021 roku, Międzynarodowa Konferencja Borówkowa stała się oknem na świat, gromadząc uczestników z 37 krajów.

2013-2021

Wszystko zaczęło się w 2013 roku, a w zasadzie nawet rok wcześniej, kiedy jako redakcja „Jagodnika’, w porozumieniu z dość wąską grupą plantatorów borówki postanowiliśmy zorganizować pierwszą Konferencję Borówkową. By przekazywać wiedzę, integrować środowisko plantatorów i firm, kreować trendy. Gdy planowaliśmy pierwszą jej edycję, która odbyła się w 2013 roku, dylematów było naprawdę wiele. Ale się udało, przyjechało około 200 osób, brakowało miejsc na sali. Kolejne edycje rosły w siłę – 400, 500, 700, 950 uczestników i to gości z całego świata. Polska Konferencja zdobyła międzynarodową markę, stała się nie tylko źródłem wiedzy dla uczestników borówkowego rynku, ale też ważnym miejscem spotkań, dyskusji i realizacji poważnych transakcji biznesowych. W 2021 roku falę pandemii przetrwaliśmy dzięki edycji online, co też okazało się ciekawym doświadczeniem, gdyż uczyniło z Konferencji wydarzenie jeszcze bardziej międzynarodowe – ponad 600 uczestników z 40 krajów. Wow! Skoro możemy, wracamy do formy tradycyjnej i spotkania stacjonarnego, bo wiemy, jak ważne jest dla plantatorów, by się spotykać, integrować, szukać nowych rozwiązań w ofertach wystawców. Pozostajemy też w trybie online, bo chcemy być otwarci na cały borówkowy świat.

Pierwsza Konferencja Borówkowa, Michałowice 2013

Konferencja Borówkowa 2019

Konferencja Borówkowa 2019

 

Wyjątkowa edycja 2022

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa – 30 wykładów, międzynarodowe grono prelegentów z 10 krajów, różnorodne panele tematyczne. To jedyne miejsce, w którym można pozyskać tak dużo kluczowych dla borówkowego biznesu informacji, zarówno tych agrotechnicznych, jak również rynkowych, w tym też pochodzących z różnych krajów i mających wpływ na funkcjonowanie globalnego biznesu. Na tej Konferencji padnie wiele ważnych słów. Mamy nadprodukcję, musimy zmieniać odmiany, a cykl produkcyjny dostosować do wymagań konkretnego odbiorcy (np. poziom pozostałości ś.o.r.). Trzeba ograniczać koszty, mechanizować, przystosować uprawy pod zbiór kombajnowy, zmienić podejście do ochrony, doskonalić technikę przygotowania owoców do sprzedaży itd., itp. Kto nie podejmie ryzyka, ten się nie przekona, a „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Świat się zmienił, zmieniają się plantacje, trendy odmianowe, wymagania odbiorców, kanały dystrybucji. Dotyczy to w zwłaszcza borówki, która ostatnich latach stała się owocem globalnym. Właśnie dlatego trzeba być na Konferencji Borówkowej, by się rozwijać, podążać naprzód!

Konferencja 2021 odbywała się w trybie on-line

Były i są rekordy!

Statystyki pokazują, jak duży wpływ na borówkowy rynek miały dotychczasowe edycje Konferencji Borówkowej. W 9 edycjach wzięło udział łącznie 5980 osób, w tym 25% stanowili uczestnicy spoza Polski. Od 2015 roku część konferencyjna była połączona z prezentacją polową na plantacjach, na których odbywały się pokazy cięcia krzewów borówki, demonstracje maszyn i technologii, niezbędnych w codziennej produkcji. Integralną częścią Konferencji Borówkowej są wydawane każdego roku materiały, które zawierają obszerne streszczenia prelekcji, a często ich rozszerzone wersje. To obowiązkowa lektura dla każdego plantatora borówki. Do tej pory wydane zostało 9 publikacji, czyli łącznie 1400 stron borówkowej wiedzy. Tegoroczne – jubileuszowe – wydanie materiałów będzie rekordowe, ma bowiem aż 224 strony. Otrzymają je wszyscy uczestnicy Konferencji stacjonarnej, publikację mogą również zamówić uczestniczący online w wydarzeniu.

Międzynarodowa Konferencja Borówkowa edukuje, inspiruje i motywuje do jeszcze lepszej produkcji w gospodarstwach. Przede wszystkim – integruje środowisko, pozwala nawiązywać nowe kontakty, zawierać znajomości, które później, w sezonie pomagają, a często rozwiązują wiele bieżących problemów. Czasy są trudne, przed plantatorami jest wiele wyzwań. Dlatego wgląd w to, co dzieje się na plantacjach w całej Europie, jakie są współczesne realia rynkowe – to wiedza, która pozwoli lepiej zaplanować przyszłość branży. I właśnie dlatego warto być na Konferencji Borówkowej 2022. 1 i 2 marca – stacjonarnie w Ożarowie Mazowieckim lub online, czyli przed komputerem w dowolnym miejscu. Zapraszam i do zobaczenia!