Konferencja Borówkowa 2022

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Borówkowa odbywał się w bardzo trudnym czasie. W tym okresie trwał już konflikt militarny Rosja-Ukraina, jak też ciągle utrzymywał się stan pandemii Covid -19. Pomimo tego ponad 500 osób wzięło udział w wydarzeniu pokazującym jakie są aktualne trendy w zakresie uprawy, handlu i hodowli nowych odmian borówki wysokiej.