Gdzie uprawia się najwięcej borówki w Polsce?

Borówka wysoka uprawiana jest w Polsce od kilkudziesięciu już lat. Praktycznie w całym naszym kraju klimat pozwala na sadzenie borówkowych krzewów i zbieranie dorodnych owoców. Są jednak regiony, gdzie borówka stała się ważnym gatunkiem w nasadzeniach towarowych. W których województwach jest najwięcej plantacji tego gatunku?

Powierzchnia uprawy borówki w Polsce

Pierwsze borówkowe plantacje zaczęły powstawać w końcówce lat 90-tych ubiegłego wieku. W 2002 roku w Polsce rosło 700 ha borówki, 10 lat później już blisko 6 tys. ha.  Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2023 rok, powierzchnia uprawy borówki w Polsce wynosiła już 12 608 ha. W porównaniu do ubiegłego roku przybyło w Polsce przeszło 700 ha borówkowych plantacji.

Borówkowe województwa – TOP 6

Niewątpliwym liderem pod względem areału upraw borówki w Polsce jest województwo mazowieckie, z areałem 3860 ha nasadzeń borówki. Stanowi to zatem jedną czwartą całkowitej powierzchni upraw borówki w naszym kraju. Kolejne pozycje zajmują województwa lubelskie (1639 ha) i łódzkie (1596 ha). Na kolejnych pozycjach są już województwa z 3 cyfrową liczbą. Przeważają tu wielkopolski (995 ha), zachodniopomorskie (856 ha) i podkarpackie (807 ha).

Jedno z borówkowych gospodarstw w woj. zachodniopomorskim

Gdzie uprawia się najmniej borówki?

Cytowane dane ARiMR pokazują, że najmniejszym areałem uprawy borówki może się pochwalić województwo opolskie. Omawiany gatunek rośnie tam na powierzchni 81 ha. Nieco większy areał upraw borówki jest w województwie warmińsko-mazurskim (121 ha) i śląskim (127 ha).

Bardziej szczegółowe dane dotyczące areałów uprawy borówki będą przedstawione w czasopiśmie Jagodnik. #KtoCzytaTenWie