Dr Wojciech Piotrowski, Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, Polska

Prowadzi prace badawcze z zakresu ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami, obejmujące głównie: hodowlę, monitoring fitofagów i ich wrogów naturalnych, tworzenie i udoskonalanie pułapek, optymalizację i minimalizację stosowania pestycydów, tworzenie/udoskonalanie programów ochrony roślin sadowniczych, poszukiwanie substancji odstraszających szkodniki od owoców oraz interakcję pomiędzy rośliną a szkodnikiem. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz spotkaniach sadowniczych, a także wielu artykułów popularno-naukowych.