dr Monika Kałużna

Fitopatolog i biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, pracownik Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Prowadzi badania nad chorobami roślin sadowniczych, ozdobnych i warzywnych, głównie w zakresie diagnostyki chorób bakteryjnych oraz bioróżnorodności patogenów i określenia ich stanowiska systematycznego. Za osiągnięcia naukowe została wyróżniona licznymi nagrodami, m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Kapituły Nagrody Naukowej im. Prof. Szczepana A. Pieniążka, Dyrektora macierzystego Instytutu oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych oraz doniesień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.