Kim jesteśmy? Co robimy?

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Borówkowej jest firma Hortus Media Sp. z o.o., wydawca portali jagodnik.pl i warzywapolowe.pl, oraz współwydawca czasopisma JAGODNIK.

Podejmujemy wiele innowacyjnych działań pozwalających na propagowanie nowoczesnych metod uprawy, rozwój gospodarstw jak również dostęp do nowych rynków zbytu. Organizowane spotkanie plenerowe jak również duże międzynarodowe konferencje mają służyć nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również, lub przede wszystkim, pozyskiwaniu nowych kontaktów dzięki którym można prowadzać biznes efektywniej, skuteczniej i łatwiej.