Skąd się biorą zmienności genetyczne. Analiza materiału z Polski