Obiekty do przechowywania borówki – od projektu do realizacji