Czas na małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią – prezentacje plantatorów

Roma Leśniewska/Borówka Amerykańska Leśniewscy

Natalia Wasiak/Plantacja Bluebetty

Justyna Kusibab-Mruk/Plantin

Tomasz Duda/Dziki Owoc