Konferencja Borowka 2018

Konferencja Borówkowa w Polsce – największa na świecie

1 i 2 marca to właśnie w Polsce odbywała się największa Konferencja Borówkowa na świecie. W wydarzeniu tym wzięło udział przeszło 950 osób, w tym 180 gości spoza Polski, przybyłych z 22 krajów Europy i świata. Konferencji towarzyszyły ekspozycje firm, gdzie swoją ofertę zaprezentowało łącznie 70 przedsiębiorstw. Uczestnictwo zarówno w części Konferencyjnej 1 marca w Ożarowie Mazowieckim, jak też plenerze 2 marca pozwoliło pogłębić wiedzę o uprawie borówki, nawiązać wiele nowych kontaktów i poznać jakie są współczesne borówkowe wyzwania przed producentami tych owoców.

 

Coraz bardziej międzynarodowo

VI Międzynarodowej Konferencji Borówkowej towarzyszył patronaty udzielone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Samodzielny Zakład Sadownictwa Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Swój wkład w przebieg Konferencji wnieśli główni sponsorzy: Concordia Ubezpieczenia, Unitec, Syngenta i Yara Poland. Wyjątkowo liczne było w tym roku grono zwyczajnych sponsorów, którymi były firmy: Bayer, Brinkman, BioParter, Biodewas, Delphy, Koppert, Gospodarstwa Szkółkarskie Tadeusz Kusibab, Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka, Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz oraz firma Protech.

Międzynarodowa Konferencja borówkowa cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, co wynika z faktu powstawania kolejnych plantacji, często w zupełnie nowych regionach Europy i świata. Jak powiedział podczas swojego wystąpienia Mariusz Padewski z firmy Delphy - Trudno już znaleźć na mapie Europy kraj, w którym nie uprawiano by borówki. Gro nowych plantacji powstaje w Polsce, ale też bardzo wiele na Ukrainie, Litwie, Białorusi i Serbii, skąd liczne było uczestników. Na Konferencję przybyli licznie obywatele Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Słowacji, Czech i wielu innych. Łącznie w Konferencji borówkowej uczestniczyło około 180 gości zagranicznych z 22 krajów.

Drugi dzień w plenerze

Było mroźna ale ciekawie. Mimo niskich temperatur na plantacje borówki do gospodarstwo Grażyny i Marka Bobrowskich przeszło 400 zainteresowanych. Paweł Korfanty pokazywał jak ciąć kilkunastoletnie krzewy borówki i utrzymywać krzewy w pełnej produktywności przez wiele lat. Wskazywał również jak prowadzić borówkowe krzewy pod zbiór kombajnowy, który to może już w najbliższej przyszłości wymuszać deficyt pracowników. Z kolei Leon Schrijnwerkers z Holandii uczył jak ciąć i prowadzić młode krzewy, na przykładzie odmiany ‘Chandler’. Taki 3-4 letni krzew powinno się ciąć nie dłużej jak 30-40 sekund – czy jest to możliwe – sprawdzić mogli sami uczestnicy pokazów.

Zapraszamy również do Fotogalerii - http://jagodnik.pl/vi-miedzynarodowa-konferencja-borowkowa-pierwsze-zdjecia/

 

 

Kontakt i informacje:

  • Registration in english:
    + 48 664161991
  • Rejestracja uczestników:
    +48 662150117
  • Wystawcy i informacje:
    +48 608500501